Yến Chưng Sẳn Vị Long Nhãn

45,000

Công nghệ hấp khử trùng hủ yến
Rót kín và siết nắp ngay khi rót
Hạn sử dụng 12 tháng