Yến Chưng Sẵn Vị Đường Phèn

45,000

  • Công nghệ hấp khử trùng hủ yến
  • Rót kín và siết nắp ngay khi rót
  • Hạn sử dụng 12 tháng